#idearaya

Syarahan Faizal Musa (Faisal Tehrani)

Sabtu, 12 September | 11:00 pagi @ Panggung Forum


Hak Asasi Manusia: Dari Sejak Prasasti Talang Tuo (684 Masehi) Sehingga Era Najib Razak (2015 Masehi)

Gagasan Hak Asasi Moden seperti yang terkandung dalam The Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) sering dijadikan tebusan oleh relativis budaya dengan dua alasan. Pertama, UDHR tidak menepati syariat Islam. Kedua, UDHR adalah gejala atau produk Barat dan tidak sesuai dilaksanakan sepenuhnya di Timur. Syarahan ini akan cuba menjawab kedua-dua hujah relativis budaya tersebut. Intipati syarahan akan menjelaskan bagaimana ajaran Islam sejajar dengan gagasan Hak Asasi Moden seperti terserlah dalam UDHR. Syarahan turut mengenengahkan gagasan hak asasi manusia tradisional yang pernah dipraktikkan oleh orang Melayu, iaitu masyarakat peribumi Nusantara. Idea dan intipati gagasan hak asasi manusia tradisional ini ditemukan dalam prasasti kuno, peribahasa, dan pantun. Oleh kerana itu tanggapan bahawa hak asasi manusia moden tidak dapat dilaksanakan secara total dengan alasan tidak Islami atau tidak cukup Timur tertolak. Syarahan akan turut menyorot secara ringkas rekod hak asasi manusia Malaysia sejak merdeka. Hak asasi manusia moden adalah universal sifatnya walaupun metode operasionalnya akan berbeza.

Profil Panelis

Leave A Comment

Your email address will not be published.