#idearaya

Syarahan Syed Farid al-Attas

Ahad, 13 September | 11:00 pagi @ Panggung Forum


Wacana yang Memutarbelitkan dan Membahayakan Ilmu Kemasyarakatan

Kita telah pun merdeka dari British, tetapi adakah kita telah terjajah oleh golongan pemerintah hari ini?

Sejak kurun kesembilan belas telah menjelma kesedaran akan kekurangan kecocokan antara ilmu-ilmu kemasyarakatan Barat dan kenyataan sosial di dunia Melayu.Pelbagai contoh ketidaksesuaian andaian-andaian Barat telahpun diperhatikan dalam kritikan tentang kedudukan ilmu-ilmu kemasyarakatan di dunia Melayu. Beberapa sarjana pada kurun kesembilan belas dan lebih ramai lagi pada zaman pasca-penjajahan telah mencatat bahawa ilmu kemasyarakatan tidak boleh dipindahkan dari suatu latar sejarah dan ekonomi-sosial tertentu kepada yang lain tanpa memutar-belitkan pemahaman terhadap kenyataan itu. Secara ringkas, masalah ketidaksesuaian ilmu kemasyarakatan Barat telah dikenalpasti dan keperluan membangkitkan pengganti-pengganti yang sesuai telah diakui.

Meskipun demikian, dalam usaha menjelmakan wacana untuk mengganti wacana Orientalis, telah muncul suatu wacana hegemonik yang baru dan yang berfungsi untuk memelihara kuasa negara dan golongan-golongan pemerintah. Keduanya wacana Orientalis dan wacana golongan pemerintah dihinggapi masalah memutarbelitkan dan membahayakan masyarakat.

Profil Panelis

Leave A Comment

Your email address will not be published.